A legkisebbek mozgásfejlesztő tornája, országszerte.
 
06 30/389 5500
 

Csiri-Biri torna Mozgásfejlesztő módszerek, terápiák


Cím: Csokorba gyűjtöttem azokat a terápiákat és mozgásfejlesztő módszereket, melyek alkalmazása segítheti gyermeked egészséges fejlődését...


A Dévény-módszer:

A DSGM (Dévény Speciális Manuális Technika) minden eddigi mozgás rehabilitációtól eltérő, új szemléletre épülő rendszer, a mozgáskorrekció alapvetően új megközelítése. A Dévény-módszer egy komplex mozgás rehabilitációs eljárás, mely ajánlott újszülötteknek, csecsemőknek- a terhesség alatt, szülés közben vagy a megszületés után kialakult idegrendszeri kórképek (agyvérzések, ciszták, agykamrai tágulatok stb.) miatt beteggé vált babáknak, valamint gyermekeknek és felnőtteknek egyaránt. Az újszülötteknél kialakult idegrendszeri sérülés az életkor előrehaladtával gátolja az egészséges mozgásfejlődést, test-szerte jelentkező kóros izületi és izomállapotokat okoz, mely torz mozgást eredményez, és ez az életkor előrehaladtával mozgáskorlátozottságot, fogyatékosságot okoz. A korai kezelések visszaadják a normál mozgást és mozgásfejlődést. Az egyedi eljárás direkt hat az idegrendszerre illetve helyreállítja az izmok és inak kóros állapotát. A Dévény-módszer először megkeresi és helyreállítja az izomzatban és az inakban lévő kóros állapotokat. A helyes mozgás ezen akadályainak elhárítása után megkezdett célzott, aktív mozgás fájdalom-mentesebben és rövidebb idő alatt ad teljesebb gyógyulást. Az oxigénhiányos állapot, amely károsítja a központi idegrendszert létrejöhet a méhen belül, a szülés alatt és a születés utáni időszakban. A laza, hypoton izomtónusú újszülötteknél legkésőbb 12, feszes, spasztikus izomtónusú gyermekeknél legkésőbb 5 hónapos korig el kell kezdeni a rendszeres kezelést.

H.R.G. módszer:

A H.R.G. (Hydroterápiás Rehabilitációs Gimnasztika) módszer egy magyar rehabilitációs, langyos vízben alkalmazható eljárás. A módszer és a feladatok rendszeres és kellően intenzív alkalmazásának az idegrendszer kéreg alatti szabályozásának normalizálódására van pozitív hatása. Ezzel párhuzamosan a sikeres viselkedésszervezéshez és a kognitív funkciók végrehajtásához szükséges agykérgi sémák is bejáratódnak, ami a pozitív transzfer-folyamatok kialakulását segíti elő. A mozgás, a figyelem, a szófogadás, a beszéd, a beilleszkedési és gondolkozási folyamatok komplexen megfigyelhető javulása jelzi a H.R.G.-terápia sikerességét és hatékonyságát. A különböző mozgáselemek a vízben könnyebben elvégezhetők, mint a szárazföldön. Ez kedvezően hat a gyermek motorikus és szenzomotoros képességeire.

T.S.M.T. módszer:

A tervezett szenzomotoros tréning az Ayres terápia után ajánlott, minél korábbi életkortól. A TSMT terápia feladatsora a nagy és finommozgások fejlesztése során érleli, strukturálja tovább az idegrendszert. A foglalkozás menete kötött, feladatsorokba rendezett, a gyermek fejlődésének megfelelően fokozatosan nehezedik. A mozgásos feladatok segítik az érzékelés, észlelés fejlődését, a testvázlat, a térbeli tájékozódás, a laterialitás, a dominancia beérését. A feladatsorok javítják a gyermek koncentrációs képességeit, megalapozzák, segítik a figyelem jobb irányíthatóságát, a szerialitás, a ritmusérzék és a motoros kreativitás fejlődését. A mondókákkal, énekekkel kísért feladatvégézés során fejlődik kommunikációjuk és anyanyelvi készségeik.

Alapozó terápia:

Az alapozó terápia 5 éves kortól ajánlott. A terápia mozgásos-érzékszervi típusú, idegrendszert fejlesztő mozgásterápia, mely fejleszti a mozgáskoordinációt, az anyanyelvi készséget és az olvasás technikai készségét. A terápia fejleszti a koncentrációt, a monotonitás tűrését, a kitartást, valamint az izomtónust és a testtartást. A nagymozgástól a finommozgásig, a mondókától az énekig, a könnyű feladattól az egyre nehezebb, egyre több részterületet bekapcsoló mozgássorig, változatos feladatokat végeznek a gyerekek. Az alapozó terápia a csecsemőkori mozgásmintákból kiindulva fejleszti a nagymozgásokat, a rugalmasságot és az egyensúlyt. Mindehhez társul a tér, idő, emlékezet, beszédészlelés, jobb-bal irányok ismerete, testismeret, ritmus stb. fejlesztése.

A Delacato-módszer:

Carl Henry Delacato neurológus és csoportja szerint a mozgásfejlődés szoros kapcsolatban áll az idegrendszer érésével, a gyermek mozgásának és észlelésének fejlődése egy-egy életszakaszban a központi idegrendszer egy-egy meghatározott területének irányítása alatt áll. Ha a mozgásfejlődés bármelyik szakasza kimarad, vagy nem gyakorlódik be eléggé, a kapcsolódó érzékelő és irányító központok nem fejlődnek, differenciálódnak megfelelően. Több terület elégtelen működése tanulási nehézséghez, viselkedési problémához, magatartás zavarhoz vezethet, mert a mozgás segítségével járódnak be az idegpályák, fejlődnek az agyi rendszerek. Delacato szerint az idegrendszer egy-egy területének fejlettségéről az elemi mozgások tájékoztatnak (kúszás, mászás, járások, ugrások, fejemelgetés háton és hason fekvésben stb.). Delacato és csoportja által kidolgozott kezelés lehetővé tette a gyermekek számára, hogy a mozgás minden szintjén újra éljék életüknek egy korábbi szakaszát. Ezzel az érésben elmaradt területek lehetőséget kaptak a deficitek ledolgozására, a hiányok pótlására.

A Doman-módszer:

A módszer kifejlesztése Glenn Doman nevéhez fűződik, aki rájött arra, hogy az agy fejlődése szempontjából létfontosságúak az olyan alapvető mozgásformák, mint a kúszás vagy a mászás. Ha ezt az egészséges gyerekek valamilyen ok miatt nem végezhetik, fejlődésük éppúgy lemarad, mint sérült társaiké, illetve később tanulási zavarral fognak küzdeni. Munkájuk során olyan egyszerű módszereket fejlesztettek ki, melyek alkalmazásával a sérült gyerekek utolérték fejlődésben egészséges társaikat, sőt egyre többen felül is múlták őket.

A Hippoterápia:

A hippoterápia egy komplex kezelési lovasterápiás módszer: egy időben tud hatni a neuromotoros (idegrendszer stimulációja a ló mozgásimpulzusain keresztül), a szenzomotoros( érzékelő pályák bejáratása: látás, hallás, szaglás, tapintás, mélyérzékelés), és a pszichomotoros területeken (mozgásos sikerélmény, önbizalom, élő-elfogadó társ, természet közelség). A hippoterápia eredményesen kapcsolható a logopédiához, ergoterápiához, neuropszichológiához, hidroterápiához, és nagyban emelheti a klasszikus gyógytornakezelések hatékonyságát.

Az Ayres terápia:

Ez a szenzomotoros integrációs terápia akár 1 napos életkortól is alkalmazható. Feladata a különböző csatornákon beérkező, szervezetünket érő ingerek értelmezése, a jó vagy rossz motoros válasz minél gyorsabb elindítása (pl.: eleséskor automatikusan magam elé teszem a kezemet, felém dőlő tárgy észlelésekor automatikusan magam elé emelem a karjaimat stb.). A terápiában használt eszközök segítségével a terápia célja a nagymozgások fejlesztése, pontosítása, tempójának, ritmusának, irányának egyre tudatosabb kontrolja, a finommotorika, valamint a szem-kéz koordinációjának fejlesztése. Az Ayres terápia felkészíti a gyermeket arra, hogy olyan foglalkozásokon vegyen részt (pl. T.S.M.T. terápia, Alapozó terápia- lásd lejjebb) melyek már kitartó figyelmet, koncentrációt igényelnek. Ajánlott ez a terápia megkésett mozgásfejlődésnél, szülési traumák után, mert ilyenkor a csecsemő valamennyi észlelési és tanulási funkciója megkésve kezd fejlődni. Az ügyetlen, összerendezetlen mozgású gyermekek sok-sok olyan mozgásformát, eszközt tapasztalnak meg a terápia során, melyek fejlesztik a koordinációt, az egyensúlyt, a figyelmet és a koncentrációt.

A Sindelar program:

Brigitte Sindelar komplex fejlesztő programja a neurogén, az idegi eredetű tanulási és magatartási zavarok befolyásolásának egyik lehetséges eszköze. A Sindelar-eljárás a részképességek hierarchikus egymásra épülését veszi alapul. A kognitív terápia funkcionális gyakorlási helyzetek sorozatából áll. A fejlesztés az ismeretszerzés legfontosabb területeire terjed ki: figyelem, észlelés, intermodális kódolás, emlékezet, szerialitás, téri orientáció. A sindelari koncepció szerint a gyakorlást a gyökereknél kell kezdeni még akkor is, ha ez a szint a gyermek életkorához képest igen alacsony. A program megfelelő alkalmazásától a célzott részképesség minőségi változása várható, amely már biztosabb alapot jelenthet a korábban rosszul elsajátított készség/ismeret sikeres újratanulásához. A Sindelar-program alkalmazása az idegi eredetű tanulási és magatartászavarok esetében hatékonyan hozzájárulhat a sikeres iskolai karrierhez a többségi általános iskolában.

A Katona-módszer

Az újszülött korban is elkezdhető vizsgálat segítségével sikeresen felismerhető a kóros irányú idegrendszeri fejlődés. A Katona-módszer egyben egy kezelési mód is, melyet az anya megtanulhat, otthon naponta végezhet, így cselekvő részese lehet gyermeke gyógyulásának. Dr Katona Ferenc módszerének alkalmazásával az idegrendszer indirekt ingerlést kap. Koraszülés, fejlődési késedelem, izomtónus zavarok, csecsemőkori figyelemzavar esetében javasolt a módszer alkalmazása. A mozgásterápia a csecsemő agyának automaikus mozgás-szabályozozását aktiválja, tehát nincs köze a tornához, manuálterápiához, vagy bármely más rehabilitációs tevékenységhez.

A Kulcsár-módszer

Carl Henry Delacato módszere alapján állította össze Kulcsár Mihányé fejlesztőpedagógus ezt a mozgásterápiát. Az elemi mozgásokat beépítette terápiájába és tovább fejlesztette. Új területeket is bevont a fejlesztésbe, kidolgozta a térérzékelés, az egyensúlyérzék, a finommozgások fejlesztésének gyakorlatsorait. A terápia nincs korhoz kötve és egészséges valamint sérült gyermekeknél, felnőtteknél is egyaránt alkalmazható.

Orszáczky Ildikó

 
 
 
A Csiri-biri torna vidéki foglalkozásaihoz való csatlakozás előtt érdemes egyeztetni a helyi foglalkozásvezetővel. Az elérhetőségeket a Kapcsolat menüpontban találjátok.